AQUESTES TRES CANÇONS HAN ESTAT GRAVADES A 

 "EL TERCERO ESTUDIOS" PER  CARLOS MANZANARES.

 
http://www.eltercerostudios.es/